Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Informacija o projektu

NAMEN

Namen projekta PanUP 2018-2022 je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

KOMU JE NAMENJEN

Odraslim, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita (prednost imajo tisti, ki imajo zaključeno največ OŠ izobrazbo in/ali so stari 45 +).

KAJ ŽELIMO DOSEČI

Dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni.

Aktivnosti

Promocija
Image Description

Predstavitev izobraževalne ponudbe ter pomena izobraževanja za osebni razvoj ter socialno vključevanje.

Animacija
Image Description

Spodbujanje odraslih, da se vključijo v izobraževanje in opravijo izpite.

Učna pomoč
Image Description

Udeleženci lahko pridobijo nova, uporabna in moderna znanja.

Dogodki

Image Description
Kdaj: 10.4.2019 (17:30 do 20:00) Kje: Šolski center Nova Gorica (A33)

Predstavitev dobrih praks in izobraževalnih možnosti za odrasle na roditeljskem sestanku dijakov tujcev

V sredo se je na Šolskem centru Nova Gorica zbrala pisana druščina staršev tujih dijakov. Zbrane je najprej nagovoril ravnatelj Srednje prometne, strojne in lesarske šole Herman Besednjak ter predstavil zakonodajo in pravilnike, ki urejajo področje izobraževanja tujcev pri nas. Profesorice Ernesta Dejak Furlan, Sonja Žezlina in Marjetka Zorzut Santoro, ki vodijo tečaj slovenščine za dijake tujce, so predstavile potek tečaja in uspehe dijakov v preteklem letu, dijaki pa svoje vtise prihoda v novo deželo in spoznavanja z novim jezikom. Primož Štekar je opozoril na številne možnosti izobraževanj in podpore, ki je na centru na voljo tudi za odrasle (PanUP, Munera), Liljana Brajlih pa na brezplačna usposabljanja namenjena pripadnikom manjšinskih etničnih skupnostih ter invalidom (Artehgal). Srečanje je sklenil akademski slikar in podjetnik Boro Mitovski, domačin iz Stare Gore po rodu iz Makedonije, ki je opisal kako je kot mladenič prišel v Slovenijo sredi osemdesetih, poprijel za vsako delo in si počasi ustvaril novi dom. Opisal je svoje spoprijemanje z jezikovnimi izzivi, vstop v študij in podjetniške vode. Danes poleg podjetja s preko tridesetimi zaposlenimi vodi tudi Zvezo makedonskih kulturnih društev in ustvarja v besedi in sliki.

Image Description
Kdaj: 13.11.2018 ob 8:30 Kje: Šolski center Nova Gorica - MIC

Zajtrk z EPALE

Dogodek je zasnovan kot predstavitev platforme EPALE, ki predstavlja spletno mesto za izmenjavo znanj in izkušenj izobraževalcev odraslih iz vse Evrope. EPALE želimo približati čim širšemu krogu strokovnjakov, ki se na tak ali drugačen način ukvarjajo z izobraževanjem oziroma usposabljanjem in katerih ciljna skupina so odrasli.
Povezava do dogodka

Image Description
Kdaj: 10.11.2018 (10:00 do 17:00) Kje: Ljubljana (stojnica pred Mestno hišo)

Predstavitev izobraževalnih programov za odrasle

V soboto, 10. 11. 2018, bo na stojnici pred Mestno hišo v centru Ljubljane potekala animacijska delavnica, na kateri bomo predstavili izobraževalne programe za odrasle, ki jih izvajamo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (BIC Ljubljana), naši varovanci pa bodo predstavili ročne spretnosti, ki so jih osvojili v času izobraževanja. Na stojnici bodo obiskovalcem na voljo tudi informacije o vključevanju odraslih v vseživljenjsko učenje za pridobitev izobrazbe kot tudi informacije o možnostih pridobitve ali povračila šolnine. Izobrazba prispeva k večji zaposljivosti, mobilnosti, osebnemu razvoju in kakovostnemu življenju v sodobni družbi, zato izkoristite PRILOŽNOST ZA PRIHODNOST in se vpišite v formalne programe, kjer vam – tudi z brezplačno učno pomočjo – pomagamo uresničiti vaše cilje, dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence.
Veselimo se vašega obiska! Povezava

Image Description
Kdaj: 7.11.2018 ob 18:00 Kje: Šolski center Kranj

Srečanja

S Srečanji na Šolskem centru Kranj vstopamo v ožji in širši lokalni prostor, da bi imenovali odnos med novo poetično podobo sveta - nimam časa in arhetipom, ki drema na dnu vsakega posameznika – kako sem človek. V ta odnos bomo vstopali s predavanji, pogovori in delavnicami z gosti iz znanosti, športa, umetnosti in vsakdanjega življenja, z zanimivimi posamezniki. Ni naključje, da je prvi gost Miha Mazzini, pisatelj, scenarist, režiser, računalniški strokovnjak, ostro pero, kritični mislec in komentator družbenega dogajanja, ki svojo celotno misel oblikuje tako, da se loteva temeljnih tem družbenega in družabnega, ki se porajajo v sodobnem življenju. Treba je biti navzoč, navzoč v trenutku podobe, ki jo bo poustvaril v sliki časov v katerih je še kako pomemben posameznik opremljen z vedenjem, radovednostjo po znanju in dojemanjem sebe v vseživljenjskem učenju.
Vljudno vabljeni.

Polona Hafner Ferlan

Image Description
Kdaj: 20.9.2018 (14:00 do 19:00) Kje: Ljubljana (pred športno dvorano Krim)

Predstavitev izobraževalnih programov za odrasle

V četrtek, 20. 9. 2018, je na Dnevu Četrtne skupnosti Rudnik na stojnici pred športno dvorano Krim potekala animacijska delavnica, na kateri smo predstavili izobraževalne programe za odrasle, ki jih izvajamo na Biotehniškem izobraževalnem centru Ljubljana (BIC Ljubljana), naši varovanci pa so predstavili ročne spretnosti, ki so jih osvojili v času izobraževanja. Na stojnici so bile obiskovalcem na voljo tudi informacije o vključevanju odraslih v vseživljenjsko učenje za pridobitev izobrazbe kot tudi informacije o možnostih pridobitve ali povračila šolnine. Izobrazba prispeva k večji zaposljivosti, mobilnosti, osebnemu razvoju in kakovostnemu življenju v sodobni družbi, zato je vpis v formalne programe lepa PRILOŽNOST ZA PRIHODNOST, za uresničitev vaših ciljev in za dvig izobrazbene ravni, pri čemer je vsem odraslim udeležencem na voljo brezplačna učna pomoč.
Povezava

O nas

Evropski projekt PanUP.

Kontakti

Zahod

Vzhod

Koordinacija